• SIRAIL, EXPERT NA VÝROBU KÁBLOVÝCH ZVÄZKOV PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

  • SIRAIL, EXPERT NA VÝROBU KÁBLOVÝCH ZVÄZKOV PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

  • SIRAIL, EXPERT NA VÝROBU KÁBLOVÝCH ZVÄZKOV PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

  • SIRAIL, EXPERT NA VÝROBU KÁBLOVÝCH ZVÄZKOV PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

ŠPECIALIZOVANÁ EURÓPSKA SKUPINA

 

Vaše projekty : Európska základňa skupiny Sirail nám umožňuje sprevádzať pri všetkých typoch projektov, s optimalizovanou ponukou, s poskytnutím našej flexibility a modularity.

Naše závody : Pre každý individuálny projekt, Sirail ponúka najvhodnejší výrobný závod, či už sa to týka vzdialenosti, nákladov, jazyka alebo kultúry. Niektoré špecifické zručnosti, ako napríklad overmolding sú cetralizované, s cieľom zabezpečiť najlepšiu úroveň odborných znalostí.

NAJLEPŠIA HODNOTA PRE NAŠÍCH ZÁKAZNÍKOV

 

Kalkulácia ceny : Vďaka trom nízko nákladovým závodom, Sirail garantuje konkurencieschopné ceny.

On- time dodávky : Sirail doručuje v režime just-in-time vo svojích lokálnych závodoch, s výsledkom ukazovateľa OTD cez 99%.

Optimalizácia : Sirail ponúka optimálnu kombináciu výroby v nízko nákladových závodoch, ale taktiež v lokálnych závodoch, v závislosti od veľkosti výrobkov, ich premiestniteľnosti a veľkosti výrobných sérii ktoré sa budú vyrábať.

SILNÁ ZAINTERESOVANOSŤ VO VAŠOM HODNOTOVOM REŤAZCI

Od dizajnu… : Kreslenie výkresov káblových zväzkov a káblových kanálov, výtváranie inžinierských návrhov, prípravkov, montážnych dosiek a dizajnovanie nástrojov.

…až po modifikačný manažment a popredajný servis : Riadenie konfigurácii a modifikácii kedykoľvek v našom procese výroby, alebo dokonca priamo u zákazníka.

SIRAIL, EXPERT NA VÝROBU KÁBLOVÝCH ZVÄZKOV PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

 

NOVINKY

Sep 6, 2018 |
News,  |
kpboeckmann

Sirail nimmt an der InnoTrans in Berlin teil, die vom 18. bis 21. September stattfindet.

Sirail sera présent au Salon Innotrans de Berlin du 18 au 21 septembre.

Sirail will be at InnoTrans Berlin from 18th to 21rd of September.

Sirail sa zúčastní na výstave InnoTrans Berlin od 18.- 21. Septembra, 2018.

Jan 31, 2017 |
News,  |
kpboeckmann

Lia-Tech and Groupe SIRAIL merged

Lia-Tech et Groupe Sirail fusionnent

Lia-Tech a skupina SIRAIL sa zlúčili

Aug 29, 2016 |
News,  |
Admin

Sirail nimmt an der InnoTrans in Berlin teil, die vom 18. bis 21. September stattfindet.

Sirail sera présent au Salon Innotrans de Berlin du 18 au 21 septembre.

Sirail will be at InnoTrans Berlin from 18th to 21rd of September.

Sirail sa zúčastní na výstave InnoTrans Berlin od 18.- 21. Septembra, 2018.